سایت آس نود : جمهوری وایمار | پادکست

جمهوری وایمار |  پادکست

[ad_1]
سایت ace90
سایت آس نود
سایت آس90

در این قسمت از هفته تاریخ سیاه، پروفسور جرمی بلک، نویسنده تاریخچه مختصر آلمان، صحبت می کند منتقدمعاون سردبیر، گراهام استوارت، در مورد جمهوری وایمار و اینکه آیا فروپاشی آن ما را از دستاوردهای آن نابینا می کند.


سایت اس نود
سایت ace90bet

[ad_2]